Home

Den nya tidens advokatsystem

Så här säger kunderna om
den nya tidens advokatsystem

10 skäl att välja Saturnus

1
Enkel
tidregistrering
2
Automatisering
och robotisering
3
Effektiv
fakturering
4
Äkta flerbolagshantering
med delade resurser
5
Helhetslösning för tid,
ärenden och ekonomi
6
Nyttiga kopplingar
till utvalda fullblodsproffs
7
Integrerad
dokumenthantering
8
Smidig
konkursredovisning
9
Tillgänglig och
trygg molntjänst

Upplev hur Saturnus 2 förenklar din vardag.

Saturnus samarbetar
med redovisningsjätte
Saturnus och systerföretaget Rexor har inlett ett samarbete med Aspia – en av Sveriges största redovisningsbyråer. Aspia har nära 1 100 anställda och finns på 55 platser i Sverige. Företaget finns även i Norge och Finland.
”När det är enkelt att registrera tid
redovisas alla arbetade timmar”
– Den smidiga tidregistreringen var ett av skälen till att vi valde Saturnus. Tidigare var det mycket pappersexercis hos oss – med allt från diktafon till Excelark. Det ledde till att en del upparbetad tid aldrig blev registrerad. Men sedan Saturnus kom in i bilden redovisas all arbetad tid.

Nyfiken på den nya tidens advokatsystem? Läs vårt nyhetsbrev.

Lär känna Saturnus!

Få inblick i ett nytt sätt att arbeta och framtidsäkra din verksamhet inifrån. Klicka på länken för att boka en kostnadsfri digital demo via Teams.