Referenser

Referenser

MORE Legal
”Bytet från Classic till Saturnus var en enkel resa”

– Rensningen i den gamla databasen gick smidigt, liksom att flytta över data från fysiska servrar till molnet. Vi fick bra stöd från Saturnus Advokatsystem genom hela processen. Att byta från Classic till Saturnus var en enkel resa för oss.

Harvest Advokatbyrå
”I en god kultur är det lätt att göra rätt”

– Vårt mål är att bidra till en accepterad finansbransch. Bra verktyg och tydliga riktlinjer skapar en god kultur internt. Därmed är det enkelt för den enskilde medarbetaren att göra rätt. Vi kallar det för ett finansiellt rekosystem.

Ulrika Rogland Advokatbyrå
”Jag brinner för barns rättigheter”

– Jag tycker mycket om barn och tar illa vid mig när de far illa. Det säger Ulrika Rogland. Hon är advokat med fokus på brott mot barn, sexuella brott, våld i nära relationer och hedersvåld.