”I en god kultur är det lätt att göra rätt”

Harvest Advokatbyrå

– Vårt mål är att bidra till en accepterad finansbransch. Bra verktyg och tydliga riktlinjer skapar en god kultur internt. Därmed är det enkelt för den enskilde medarbetaren att göra rätt. Vi kallar det för ett finansiellt rekosystem.

 Det säger Björn Wendleby, advokat och Managing Partner på Harvest. Rollen kan jämföras med att vara vd i ett företag.

– Jag ansvarar för den löpande verksamheten samt leder och fördelar arbetet tillsammans med mina seniora kollegor. HR och administration ingår också i arbetsuppgifterna.

I mer än 25 år har frågor som rör det finansiella regelverket varit en del av Björn Wendlebys vardag.

– Under en period var jag vd för en investmentbank. Längre fram blev jag en del av Magnusson Advokatbyrå. Uppdraget var att bygga upp en grupp som arbetade med finansiell reglering.

För tre år sedan, 2016, startade han Harvest tillsammans med fyra partners.

– Alla medarbetare i bank- och finansgruppen på Magnussons Stockholmskontor erbjöds anställning på den nya byrån.

Heltäckande inom finansiell juridik

Harvest erbjuder heltäckande juridisk rådgivning för företag som bedriver tillståndspliktig verksamhet. Advokatbyrån är störst i Norden inom området finansiell reglering.

– Vi hjälper banker, fondbolag, värdepappersbolag och andra finansiella institut med regelefterlevnad, internrevision, ansökningsförfaranden, finansiering och andra typer av rättsliga ärenden. Våra jurister bistår klienterna vid exempelvis etablering, auktorisation och kapitalstruktur.

Harvest har ett stort antal uppdrag gentemot Finansinspektionen. Flera av byråns medarbetare har arbetet där tidigare.

– Det är viktigt för oss att ständigt vara uppdaterade kring nya regeltolkningar och hantering av olika slags ärenden.

Advokatbyråns kontor finns i Stockholm, nära Stureplan.

– Vi har närmare 500 registrerade klienter. Runt 80 procent av dem finns inom en radie på 500 meter från kontoret. Byrån har även en hel del ärenden från utlandet.

Att skapa en god kultur i finansbranschen när det gäller etik och moral handlar mycket om att se till att medarbetarna har tillgång till bra verktyg.

– Det handlar om allt från tydliga riktlinjer till checklistor. Att göra rätt är aldrig en slump. Det är ett väl inarbetat system.

Komplett advokatsystem i molnet

Björn Wendleby arbetade med Saturnus advokatsystems lösning Classic under sin tid på Magnusson Advokatbyrå. Sedan bytte byrån system.

– Tyvärr mötte det nya systemet inte alls de behov som vår grupp hade. Så när det var dags att starta eget tog jag kontakt med Saturnus Advokatsystem för att få veta mer om efterträdaren till Classic.

Målet var att snabbt komma igång med ett komplett och framtidssäkert system.

– Saturnus är lättarbetat och stöder vår verksamhet. Vi använder det från tid till huvudbok.

Hur gick implementeringen på byrån till?

– Den första tiden arbetade jag på egen hand i systemet, för att lära känna olika funktioner och handgrepp. Sedan fick jag hjälp av byråns assistent Ann-Sofie Westermark i arbetet med att informera och utbilda övriga medarbetare. Ann-Sofie fungerar även som länk mellan oss och Saturnus när det gäller återkoppling och önskemål som rör funktioner.

Ris och ros från Harvest och andra användare har lett till att systemet blivit ännu bättre.

– Möjligheterna till uppföljning har ökat, totalt sett och på individnivå.

Tidregistrering och fakturering i andra valutor än SEK är ytterligare funktioner som har vässats under resans gång.

Våren 2020 släpps generation 2 av Saturnus. Då blir alla funktioner tillgängliga på alla skärmar – oavsett om det gäller jävsökning, attestflöden, leverantörsfakturor eller utlägg. Dessutom fungerar Saturnus 2 med de största webbläsarna, vilket är bra för både PC- och Mac-användare.

– Det är viktigt att systemet tar dessa steg.

Patric Fält är Harvests kontaktperson på Saturnus Advokatsystem.

– Han är väl förtrogen med hur vi arbetar och använder systemet. Faktum är att Patric var här i förra veckan och hade en genomgång med oss.

Samarbetar med specialister

De anställda på Harvest lägger all energi på kärnverksamheten.

– Vi tror på att arbeta med specialister inom olika områden. Saturnus Advokatsystem är proffs inom sitt område. Och vår redovisningsbyrå Omega Ekonomi kan både branschen och bokföring i Saturnus.

Filosofin om att fokuserat är bäst gäller även juridiken.

– Vi lägger ut uppdrag på andra specialiserade advokatbyråer, exempelvis inom arbetsrätt, skatt & moms och immaterialrätt.

Harvest är ett annorlunda namn på en advokatbyrå. Var kommer det ifrån?

– När byrån startade genomförde vi ett varumärkesarbete som alla medarbetare deltog i. Det handlade dels om att se över namnet, dels om att skapa en samsyn kring våra kärnvärden och erbjudandet till marknaden. Namnet signalerar vad resultatet blir när klienterna mår bra och trivs hos oss. Då kan vi skörda tillsammans med dem, säger Björn Wendleby.