Därför Saturnus

1

Komplett – från
tid till huvudbok

Saturnus är ett komplett advokatsystem. Ekonomimodulen innehåller funktioner för bokföring, momsredovisning, reskontra och påminnelser. Byrån väljer om intäkt ska bokföras löpande efter nedlagd tid eller i samband med fakturering. Rapporterna har drill-down möjlighet ända ner till bild för leverantörsfaktura. Saturnus har även egna lösningar för bokföring och reskontra. För de byråer som önskar hantera sin redovisning i ett annat system finns kopplingar som för över information om utställda fakturor från Saturnus.

Saturnus Advokatsystem samarbetar med Pergas, som har 25 års erfarenhet av dokumenthantering. Resultatet är effektiv och integrerad dokumenthantering. En fördel är återsökning av dokument och mejl – oavsett om du är på kontoret eller befinner dig i rättssalen. En annan är att mejl sparas, och att bilagor till mejl kan sparas i separata mappar. Dessutom är det enkelt att använda egna Officemallar i mallhanteraren. Om din byrå har ett annat system för dokumenthantering aktiverar vi kopplingar som med automatik för över grundläggande information om klienter och ärenden.

2

Smarta funktioner
för advokatbyråer

Saturnus är skapat för att effektivisera arbetet för Sveriges advokatbyråer. Här är sju exempel.

Enhetlig ärendehantering. Klienter och ärenden kopplas samman med motparter, medklienter, ombud, vittnen eller valfria aktörstyper för att ingå i en översiktlig jävskontroll. Registren ger en tydlig överblick av exempelvis upparbetad tid, status på utställda fakturor och klientmedel. Registrering av nya klienter och ärenden sker enhetligt via olika mallar.

Smidig tidregistrering. Tid och utlägg registreras via mobil eller dator med hjälp av flexibel sökning och lista över senast använda ärenden. Standardaktiviteter med föreslagna texter förenklar inmatningen. Anteckningar kan knytas till tiderna.

Skräddarsydda flöden. Saturnus flödesmotor hanterar processer för såväl klientfakturering som leverantörsfakturor. Den varnar när upparbetat arvode närmar sig ärendets takpris och inhämtar automatiskt de senaste valutakurserna. Alla grundregister kan utökas med kundanpassade fält för önskad uppföljning.

Flexibel fakturering. Flera mallar för fakturor och kostnadsräkningar. Justering av arvode kan göras Pro rata, fördelat per medarbetare eller på enskilda transaktionsrader. Fakturorna kan med automatik distribueras via e-post och e-faktura, alternativt skrivas ut som PDF-filer.

Problemfri flerbolagshantering. Saturnus hanterar fakturering från olika delägarbolag eller regionkontor, där det är möjligt att ge alla medarbetare tillåtelse att rapportera tid i varandras ärenden. Samtidigt skapas underlag för internfakturering mellan bolagen. Bolagen kan även ha olika systemvalutor.

Effektiv konkursredovisning. Förvaltaren får kontroll över konkursens olika faser med hjälp av automatiska frister, bokföring på förmånsrätter och utskrift av rapporter. Tidrapportering sker på speciella aktiviteter för att enkelt få fram information om utfört arbete i konkursens olika delmoment.

Redo för internationell verksamhet. Prislistor läggs upp för olika valutor. Tidregistrering och fakturatexter sker på svenska eller engelska beroende på ärendets inställningar.

3

Andra generationens
molnsystem

Saturnus 2 till stora delar ett nytt system. Det innebär fem fördelar för din byrå.

• Alla funktioner är tillgängliga på alla skärmar – i både Windows och Mac. Exempel: jävsökning, attestflöden, leverantörsfakturor och utlägg.

• Stöd för de största webbläsarna (Chrome, Edge, Safari och Firefox).

• Snabbare och smartare. Saturnus 2 arbetar direkt mot webbläsaren.

• Responsiv design och ett stort antal åtgärder för att vässa användarupplevelsen.

• Förbättrade funktioner. Exempel: tidregistrering med autospar samt möjlighet att skapa större textfält för att skriva preciserade fakturatexter.

4

Enkelt att lära sig
– smidigt att använda

Advokatbyråns medarbetare kommer snabbt i gång med Saturnus. Eftersom systemet är intuitivt och smidigt räcker det oftast med en kort genomgång.

Saturnus utgår från användarens vardag. Strukturen är logisk och överskådlig och den grafiska formen ren och modern. Tydliga registreringsbilder och genomtänkta navigeringsflöden gör systemet enkelt att använda.

Tidredovisningen sker på smidigast möjliga sätt – oavsett om användaren är på kontoret, sitter i flygstolen eller befinner sig i fritidshuset. Och utlägg kan redovisas i mobilen tillsammans med en bild på kvittot.

5

Full jämlikhet
mellan PC och Mac

Flera system välkomnar Mac-användare med armbågen. I Saturnus 2 råder däremot full jämlikhet mellan PC och Mac – från att användarupplevelsen är lika bra i båda världarna till att du kan fortsätta med att surfa i Safari eller Firefox.

6

Abonnemang istället
för investeringar

Saturnus är en abonnemangstjänst (Software as a Service, SaaS). Det innebär att uppdateringar och backuper sker automatiskt. Dessutom behövs inga servrar och annan infrastruktur på byrån, vilket minskar driftkostnaderna. Sammantaget leder detta till en attraktiv Total Cost of Ownership (TCO).

7

Kopplingar till
andra fullblodsproffs

Saturnus är den nya tidens advokatsystem. Men det är omöjligt att vara bäst på alla it-lösningar som dagens advokatbyråer använder. Därför är vårt externa regelverk (API) öppet. På så sätt är det enkelt att koppla ihop Saturnus med byråns övriga it-lösningar.

En annan möjlighet är att dra nytta av vårt breda ekosystem av färdiga kopplingar – från lönesystem och betalkort till dokumenthantering och skanning av leverantörsfakturor. Bland Saturnus samarbetspartners kan nämnas Visma Admin, Visma Business, Hogia, Fortnox, EuroCard, Kontek, OptoSweden, Pergas och Syna. Nya partners tillkommer varje år.

8

Support från oss
som skapade systemet

Därför är du alltid säker på att få experthjälp när du undrar över något som gäller Saturnus. Mejla en kort beskrivning av problemet, med tillhörande skärmbild, till support@saturnusadvokatsystem.se. Därmed hamnar mejlet i vårt ärendesystem. Vi återkommer inom kort.

Vill du hellre tala med supporten? Telefonnumret är 08-641 87 70. Öppettider: måndag till fredag 9–12 samt 13–16. Dag före helgdag har supporten öppet 9–13.

9

Framtidssäkert
– skapat av specialister

Den nya tidens advokatsystem är utvecklat i nära samarbete med vårt systerbolag Rexor. Bakom Rexor finns samma specialister som tog fram XOR Compact*, flera gånger utsett till bäst i test av tidningen Mikrodatorn, XOR Control*, storföretagens favorit bland ekonomisystem samt PX Control*, tid- och projektredovisning för konsulter.

Nyligen genomförde Rexor en nyemission. Samtidigt inledde företaget ett samarbete med Danir, som bland annat äger Sigmakoncernen. Ledande personer i Danir och Sigmakoncernen köpte in sig i Rexor. Flera andra investerare förvärvade också aktier. Lägg till det att Saturnus Advokatsystem har funnits på marknaden sedan 1992. Med andra ord: du kan vara säker på att vi finns kvar i morgon.

*Ägs idag av Visma under varumärkena Visma Compact, Visma Control och Visma PX.

10

Nöjda kunder som
sparar tid och pengar

Lyssna, lära och agera. Det är Saturnus kundllöfte. Denna filosofi har gett resultat. Så här säger tre av våra kunder.

”Saturnus är lättarbetat och stöder vår verksamhet. Vi använder det från tid till huvudbok.”
Björn Wendleby, Harvest Advokatbyrå

”Nu har vi allt på ett ställe: tid, ärende och ekonomi. Det passar oss perfekt, eftersom vi vill ha en komplett lösning.”
Ulrika Rogland, Ulrika Rogland Advokatbyrå

”Johan Lindstedt och hans kolleger på Saturnus har varit tydliga, kommunikativa och hjälpsamma. De har hela tiden funnits där för oss. Vi är mycket nöjda med hur detta projekt har genomförts.”
Martin Orehag, MORE Legal

Kompletta berättelser om några kunders väg till den nya tidens advokatsystem finns under Referenser.