I korthet

I korthet

Navet i den moderna advokatbyråns administration

Saturnus är den nya tidens advokatsystem. Varje fönster, funktion och rutin är skapad för att passa advokatbyråns behov och önskemål. Saturnus föddes i molnet och utvecklas i Sverige med spetsteknik. Systemet är komplett – från tid till huvudbok. Din byrå väljer vilka moduler som ska användas: tid och ärenden, ekonomi, konkursredovisning och dokumenthantering. Den andra molngenerationen av Saturnus släpptes våren 2020. Saturnus Advokatsystem är ett företag i Rexorgruppen. Varför välja Saturnus? Tio goda skäl finns under rubriken Därför Saturnus.

Nytt advokatsystem för nya arbetssätt
• Komplett lösning – från tid till huvudbok.
• Äkta molnsystem. Saturnus kom ut på marknaden 2015.
• Mobil funktionalitet via mobil och surfplatta.
• Plattformsoberoende.
• Tilläggsmoduler för exempelvis bokföring, integrationer och konkurshantering.
• Anpassat för både Mac och Windows.
• Följer Advokatsamfundets riktlinjer för en trygg och säker it-miljö.

Innehåll och moduler
• Klient/ärende, dagbok, jävskontroll och fakturering.
• Konkursredovisning.
• Färdiga integrationer med ekonomi och dokumentsystem.
• Komplett lösning. Saturnus har bokföring och reskontra.
• Full spårbarhet.
• Rapporter, tidlager.
• Klientmedel, motparter och fristhantering.
• Flerbolagshantering och valutastöd.
• Dokumenthantering.

Avtal och abonnemang
• Abonneras som molntjänst – pris per användare och månad.
• Avtalstid: tre månader.
• Saturnus sköter drift och uppdateringar.