I korthet

I korthet

Navet i den moderna advokatbyråns administration

Saturnus är den nya tidens advokatssystem. Varje fönster, funktion och rutin är skapad för att passa jurister, ekonomichefer, ekonomer och it-chefer på advokatbyråer. Nedan finner du kortfattad information om systemet och oss som ligger bakom det. Varför välja Saturnus? Tio goda skäl finns under rubriken Därför Saturnus.

Nytt advokatsystem för nya arbetssätt
• Komplett lösning – från tid till huvudbok.
• Äkta molnsystem. Saturnus kom ut på marknaden 2015.
• Mobil funktionalitet via mobil och surfplatta.
• Plattformsoberoende.
• Tilläggsmoduler för exempelvis bokföring, integrationer och konkurshantering.
• Anpassat för både Mac och Windows.
• Följer Advokatsamfundets riktlinjer för en trygg och säker it-miljö.

Innehåll och moduler
• Klient/ärende, dagbok, jävskontroll och fakturering.
• Konkursredovisning.
• Färdiga integrationer med ekonomi och dokumentsystem.
• Komplett lösning. Saturnus har bokföring och reskontra.
• Full spårbarhet.
• Rapporter, tidlager.
• Klientmedel, motpartsrester och fristhantering.
• Flerbolagshantering och valutastöd.
• Dokumenthantering.

Avtal och abonnemang
• Abonneras som molntjänst – pris per användare och månad.
• Avtalstid: tre månader.
• Saturnus sköter drift och uppdateringar.

Kort om Saturnus Advokatsystem
Redan 1992 insåg några eldsjälar att advokaters it-behov inte är som andras. Det blev startskottet för ett nära och fruktbart samarbete med advokatbyråer.
Bakom Saturnus finns samma specialister som tog fram Classic, XOR Compact, XOR Control och PX Control. Nu släpper vi Saturnus 2 – den andra generationen av ett komplett molnsystem.