Kundröster

Kundröster

MORE Legal

”Bytet från Classic till Saturnus var en enkel resa”

– Rensningen i den gamla databasen gick smidigt, liksom att flytta över data från fysiska servrar till molnet. Vi fick bra stöd från Saturnus Advokatsystem genom hela processen. Att byta från Classic till Saturnus var en enkel resa för oss.

Martin Orehag är advokat och delägare i advokatbyrån MORE Legal med kontor i Stockholm.

När advokatbyrån KLA Legal lades ner valde Martin Orehag och Anders Bengtsson att starta en ny byrå. Den drog i gång sommaren 2019.

Mer än lagar och regler

MORE kombinerar juridiska kunskaper med förståelse för klientens affär.

– Affärsjuridik är mycket mer än bara lagar och regler. Vi vill ge råd som är affärsmässigt fördelaktiga för våra klienter. För att lyckas med det strävar vi efter att bygga långsiktiga relationer och att få insikt i, och förståelse för, alla delar av klienternas verksamheter – liksom deras behov, ambitioner och visioner.

En annan komponent som är viktig för den nya tidens advokatbyrå är flexibilitet.

– Om klienten har en bolagsjurist kan vi fungera som bollplank och bidra med vår specialistkompetens. Och om klienten inte har en bolagsjurist kan MORE axla den rollen. Vi engagerar oss gärna tidigt i processen. Då kan vi göra mest nytta.

Flexibilitet handlar också om att finnas på plats hos kunderna och att byråns medarbetare är tillgängliga var de än är.

– Vi arbetar även med digitala analysverktyg, såsom AI och algoritmer, exempelvis i samband med due diligence.

MORE erbjuder ett brett spektrum av affärsjuridiska tjänster – från aktiebolagsrätt till kommersiell avtalsrätt.

– Min partnerkollega Anders Bengtsson har stor erfarenhet av tvistlösning och jag har arbetat mycket med regelefterlevnad inom it och finans.

På kundlistan finns allt från stora bolag, finansiella institut och organisationer till mindre och medelstora företag; främst inom it, fastighet, produktion, transport och entreprenad.

– Att bidra till att entreprenörer kan förverkliga nya idéer är särskilt tillfredsställande. Vi vill gärna hjälpa dem på deras resor.

MORE har sju anställda. Målet är att växa.

– Vi siktar på att vara 10–15 personer.

Från Classic till Saturnus

KLA Legal använde Classic. Därför var det naturligt för Martin Orehag och hans kolleger att uppgradera till Saturnus.

– Det blev skarpt läge när vi startade MORE. Faktum är att tiden från underskrivet avtal till start med Saturnus var mindre än sex veckor.

En stor fördel med Saturnus är att byråns medarbetare kan rapportera tid från taxikön, sommarhuset eller flygstolen.

– Hög tillgänglighet är en del av vår affärsidé. Och att ha en molnbaserad it-struktur är en förutsättning för det.

Medarbetarna på MORE uppskattar även att Saturnus är användarvänligt.

– Systemet är logiskt och överskådligt, vilket underlättar för oss.

Hur var det att ställas inför ett nytt gränssnitt och nya funktioner?

– Det var en viss omställning, men vi löste det på två sätt: dels genom ett nära samarbete med Saturnus, dels genom att jag och en kollega tog på oss projektledarskapet internt och därmed fungerade som ”superusers”. Det sparade tid och energi i processen, eftersom vi två lärde oss systemet och sedan vidarebefordrade våra kunskaper till kollegerna.

Martin Orehag lyfter fram god kommunikation som nyckeln till framgång när det gäller att byta advokatsystem.

– Johan Lindstedt och hans kolleger på Saturnus har varit tydliga, kommunikativa och hjälpsamma. De har hela tiden funnits där för oss. Vi är mycket nöjda med hur detta projekt har genomförts.

Harvest Advokatbyrå

”I en god kultur är det lätt att göra rätt”

– Vårt mål är att bidra till en accepterad finansbransch. Bra verktyg och tydliga riktlinjer skapar en god kultur internt. Därmed är det enkelt för den enskilde medarbetaren att göra rätt. Vi kallar det för ett finansiellt rekosystem.

 Det säger Björn Wendleby, advokat och Managing Partner på Harvest. Rollen kan jämföras med att vara vd i ett företag.

– Jag ansvarar för den löpande verksamheten samt leder och fördelar arbetet tillsammans med mina seniora kollegor. HR och administration ingår också i arbetsuppgifterna.

I mer än 25 år har frågor som rör det finansiella regelverket varit en del av Björn Wendlebys vardag.

– Under en period var jag vd för en investmentbank. Längre fram blev jag en del av Magnusson Advokatbyrå. Uppdraget var att bygga upp en grupp som arbetade med finansiell reglering.

För tre år sedan, 2016, startade han Harvest tillsammans med fyra partners.

– Alla medarbetare i bank- och finansgruppen på Magnussons Stockholmskontor erbjöds anställning på den nya byrån.

Heltäckande inom finansiell juridik

Harvest erbjuder heltäckande juridisk rådgivning för företag som bedriver tillståndspliktig verksamhet. Advokatbyrån är störst i Norden inom området finansiell reglering.

– Vi hjälper banker, fondbolag, värdepappersbolag och andra finansiella institut med regelefterlevnad, internrevision, ansökningsförfaranden, finansiering och andra typer av rättsliga ärenden. Våra jurister bistår klienterna vid exempelvis etablering, auktorisation och kapitalstruktur.

Harvest har ett stort antal uppdrag gentemot Finansinspektionen. Flera av byråns medarbetare har arbetet där tidigare.

– Det är viktigt för oss att ständigt vara uppdaterade kring nya regeltolkningar och hantering av olika slags ärenden.

Advokatbyråns kontor finns i Stockholm, nära Stureplan.

– Vi har närmare 500 registrerade klienter. Runt 80 procent av dem finns inom en radie på 500 meter från kontoret. Byrån har även en hel del ärenden från utlandet.

Att skapa en god kultur i finansbranschen när det gäller etik och moral handlar mycket om att se till att medarbetarna har tillgång till bra verktyg.

– Det handlar om allt från tydliga riktlinjer till checklistor. Att göra rätt är aldrig en slump. Det är ett väl inarbetat system.

Komplett advokatsystem i molnet

Björn Wendleby arbetade med Saturnus advokatsystems lösning Classic under sin tid på Magnusson Advokatbyrå. Sedan bytte byrån system.

– Tyvärr mötte det nya systemet inte alls de behov som vår grupp hade. Så när det var dags att starta eget tog jag kontakt med Saturnus Advokatsystem för att få veta mer om efterträdaren till Classic.

Målet var att snabbt komma igång med ett komplett och framtidssäkert system.

– Saturnus är lättarbetat och stöder vår verksamhet. Vi använder det från tid till huvudbok.

Hur gick implementeringen på byrån till?

– Den första tiden arbetade jag på egen hand i systemet, för att lära känna olika funktioner och handgrepp. Sedan fick jag hjälp av byråns assistent Ann-Sofie Westermark i arbetet med att informera och utbilda övriga medarbetare. Ann-Sofie fungerar även som länk mellan oss och Saturnus när det gäller återkoppling och önskemål som rör funktioner.

Ris och ros från Harvest och andra användare har lett till att systemet blivit ännu bättre.

– Möjligheterna till uppföljning har ökat, totalt sett och på individnivå.

Tidregistrering och fakturering i andra valutor än SEK är ytterligare funktioner som har vässats under resans gång.

Våren 2020 släpps generation 2 av Saturnus. Då blir alla funktioner tillgängliga på alla skärmar – oavsett om det gäller jävsökning, attestflöden, leverantörsfakturor eller utlägg. Dessutom fungerar Saturnus 2 med de största webbläsarna, vilket är bra för både PC- och Mac-användare.

– Det är viktigt att systemet tar dessa steg.

Patric Fält är Harvests kontaktperson på Saturnus Advokatsystem.

– Han är väl förtrogen med hur vi arbetar och använder systemet. Faktum är att Patric var här i förra veckan och hade en genomgång med oss.

Samarbetar med specialister

De anställda på Harvest lägger all energi på kärnverksamheten.

– Vi tror på att arbeta med specialister inom olika områden. Saturnus Advokatsystem är proffs inom sitt område. Och vår redovisningsbyrå Omega Ekonomi kan både branschen och bokföring i Saturnus.

Filosofin om att fokuserat är bäst gäller även juridiken.

– Vi lägger ut uppdrag på andra specialiserade advokatbyråer, exempelvis inom arbetsrätt, skatt & moms och immaterialrätt.

Harvest är ett annorlunda namn på en advokatbyrå. Var kommer det ifrån?

– När byrån startade genomförde vi ett varumärkesarbete som alla medarbetare deltog i. Det handlade dels om att se över namnet, dels om att skapa en samsyn kring våra kärnvärden och erbjudandet till marknaden. Namnet signalerar vad resultatet blir när klienterna mår bra och trivs hos oss. Då kan vi skörda tillsammans med dem, säger Björn Wendleby.

Ulrika Rogland Advokatbyrå

”Jag brinner för barns rättigheter”

– Jag tycker mycket om barn och tar illa vid mig när de far illa. Det säger Ulrika Rogland. Hon är advokat med fokus på brott mot barn, sexuella brott, våld i nära relationer och hedersvåld.

Ulrika Rogland läste juridik vid Lunds universitet och tog examen 1988.

– Efter nio år som domare började jag arbeta som åklagare, med fokus på sexualbrott. Ett av mina mål gällde den så kallade Alexandramannen.

Han dömdes till tio års fängelse för våldtäkt, grovt sexuellt utnyttjande av underårig, misshandel, sexuellt tvång och förförelse av ungdom.

För fem år sedan lämnade Ulrika Rogland åklagaryrket.

– Arbetsbelastningen var hög och Polisen hade problem med resurser.

I stället bestämde hon sig för att bli advokat och målsägarbiträde.

– Jag började som biträdande jurist hos en advokat som företrädde brottsoffer.

Nästa steg var att starta eget. Ulrika Rogland Advokatbyrå AB finns i Malmö.

– Vi är fem personer på byrån: jag, biträdande juristerna Moa Friberg och Emma Carlsson, en ekonom och en PR-ansvarig på deltid.

Vägvisare för brottsoffer

En viktig uppgift för Ulrika Rogland är att arbeta som målsägarbiträde.

– Målsägarbiträdet fungerar som vägvisare för brottsoffret, genom förundersökningen och under rättegången.

Den som har blivit utsatt för ett sexuellt brott, oftast i samband med ett våldsbrott, har rätt till ett målsägarbiträde.

– Målsägarbiträdet är med vid alla polisförhör och vid rättegången. Han eller hon förbereder brottsoffret, framställer yrkande om skadestånd och hjälper till med att begära överprövning. Staten betalar målsägarbiträdets kostnader.

När barn utsätts för brott av någon närstående är det ofta lämpligt att någon annan än vårdnadshavaren företräder barnet vid polisförhör och rättegång.

– Tingsrätten kan då på begäran av åklagaren besluta om en särskild företrädare för barnet. Uppgiften är att föra barnets skadeståndstalan och ser till barnets bästa.

Ulrika Rogland arbetar även som ombud i vårdnadsmål, offentligt biträde i LVU-mål (Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga) och i samband med ansökningar om asyl och uppehållstillstånd.

Två böcker om grooming

Advokatbyrån får in uppdrag på olika sätt.

– Vi finns med på domstolens listor. Byrån har även ett samarbete med kvinnojourerna. Dessutom blir jag kontaktad direkt. Många har läst om mig, eller blivit rekommenderade att ta kontakt.

Hur ser en vanlig arbetsdag ut?

– Jag bokar in möten med klienter och är med på förhör, sammanträden och förhandlingar. Mycket tid går åt till att vara i rätten. En annan viktig del av arbetet är att skriva svaromål och stämningsansökningar. Ett uppdrag kan ta allt från några dagar till mer än ett år.

Ulrika Rogland och psykologen Sven Å Christianson, som var expert i Alexandramålet, har skrivit två böcker om grooming: Jag kände mig speciell (2012) och Vad är grooming? (2016). Grooming är när vuxna, oftast under falsk identitet, skapar kontakt med barn på internet eller via sociala medier med syftet att utnyttja dem sexuellt.

– Vi vill höja kunskapen om, och medvetenheten kring, denna fråga.

Böckerna vänder sig till ungdomar, föräldrar och skolpersonal.

– Kunskaperna om grooming varierar. Vissa skolor har tagit till sig ny kunskap, men andra har inte kommit lika långt. Personalomsättningen på skolorna är en annan faktor som gör det viktigt att fortsätta informera om grooming. 

Komplett, smidigt och enkelt

För en tid sedan gjorde byrån en förändring som gäller advokatsystemet.

– Vi var inte nöjda med den gamla lösningen. Det var olika kontaktpersoner när vi hade frågor om tid respektive ekonomi och den ena visste inte vad den andra gjorde. Dessutom blev det dyrt för oss.

Ulrika Rogland och hennes kolleger valde Saturnus.

– Nu har vi allt på ett ställe: tid, ärende och ekonomi. Det passar oss perfekt, eftersom vi vill ha en komplett lösning.

I samband med bytet fördes en hel del information och uppgifter över från det gamla advokatsystemet till Saturnus.

– Det gick smidigt på det stora hela.    

De anställda på advokatbyrån uppskattar användarvänligheten.

– Det går snabbt att komma i gång med systemet. Vi upplever också att det är enklare att lägga in och analysera information än tidigare.

Biträdande juristerna Moa och Emma sköter kontakterna med Saturnus.

– Vi får råd och hjälp direkt, dels från Johan Lindstedt, dels från supporten.

Advokatbyråns mål är att digitalisera all administration på byrån.

– För att det ska vara möjligt behövs ytterligare några funktioner i systemet. Vi har förstått att de blir tillgängliga i version 2.0, som släpps till våren.

Kunskap och erfarenhet

Ulrika Rogland skriver i Dagens juridik och föreläser om kvinnors och barns rättigheter på kvinnojourer och i andra sammanhang. Numera har hon kunskap och erfarenhet från tre nyckelroller inom juridiken: domare, åklagare och advokat.

– Det är en fördel att kunna se en fråga ur flera olika synvinklar. Dessutom kan jag förklara för klienterna hur de olika stegen i en juridisk process fungerar.