Rexorgruppen

Rexorgruppen
Saturnus Advokatsystem är ett företag i Rexorgruppen. Rexor är affärssystemet
för konsulter. Bakom Rexor finns Stefan Widén och andra specialister som tog fram
XOR Compact, XOR Control och PX Control. Rexor har ett nära samarbete med Danir,
moderbolag till konsultkoncernen Sigma Group. Danir äger nära 9 procent av Rexorgruppen.

Detta är Rexor
Rexor är affärssystemet för konsulter. Varje fönster, funktion och rutin är skapad
för konsultföretagets behov. Rexor föddes i molnet och utvecklas i Sverige med
spetsteknik. Bakom systemet finns samma specialister som tog fram XOR Compact,
XOR Control, PX Control och advokatsystemet Classic från Saturnus.

Danir i korthet
Danir Group är ett familjeföretag som ägs av familjen Dan Olofsson. Verksamheten utgörs
primärt av konsultföretag fokuserade på att stödja kunderna i deras digitalisering.
Verksamheten drivs i sexton länder med 8 000 anställda.