”Bytet från Classic till Saturnus var en enkel resa”

MORE Legal

– Rensningen i den gamla databasen gick smidigt, liksom att flytta över data från fysiska servrar till molnet. Vi fick bra stöd från Saturnus Advokatsystem genom hela processen. Att byta från Classic till Saturnus var en enkel resa för oss.

Martin Orehag är advokat och delägare i advokatbyrån MORE Legal med kontor i Stockholm.

När advokatbyrån KLA Legal lades ner valde Martin Orehag och Anders Bengtsson att starta en ny byrå. Den drog i gång sommaren 2019.

Mer än lagar och regler

MORE kombinerar juridiska kunskaper med förståelse för klientens affär.

– Affärsjuridik är mycket mer än bara lagar och regler. Vi vill ge råd som är affärsmässigt fördelaktiga för våra klienter. För att lyckas med det strävar vi efter att bygga långsiktiga relationer och att få insikt i, och förståelse för, alla delar av klienternas verksamheter – liksom deras behov, ambitioner och visioner.

En annan komponent som är viktig för den nya tidens advokatbyrå är flexibilitet.

– Om klienten har en bolagsjurist kan vi fungera som bollplank och bidra med vår specialistkompetens. Och om klienten inte har en bolagsjurist kan MORE axla den rollen. Vi engagerar oss gärna tidigt i processen. Då kan vi göra mest nytta.

Flexibilitet handlar också om att finnas på plats hos kunderna och att byråns medarbetare är tillgängliga var de än är.

– Vi arbetar även med digitala analysverktyg, såsom AI och algoritmer, exempelvis i samband med due diligence.

MORE erbjuder ett brett spektrum av affärsjuridiska tjänster – från aktiebolagsrätt till kommersiell avtalsrätt.

– Min partnerkollega Anders Bengtsson har stor erfarenhet av tvistlösning och jag har arbetat mycket med regelefterlevnad inom it och finans.

På kundlistan finns allt från stora bolag, finansiella institut och organisationer till mindre och medelstora företag; främst inom it, fastighet, produktion, transport och entreprenad.

– Att bidra till att entreprenörer kan förverkliga nya idéer är särskilt tillfredsställande. Vi vill gärna hjälpa dem på deras resor.

MORE har sju anställda. Målet är att växa.

– Vi siktar på att vara 10–15 personer.

Från Classic till Saturnus

KLA Legal använde Classic. Därför var det naturligt för Martin Orehag och hans kolleger att uppgradera till Saturnus.

– Det blev skarpt läge när vi startade MORE. Faktum är att tiden från underskrivet avtal till start med Saturnus var mindre än sex veckor.

En stor fördel med Saturnus är att byråns medarbetare kan rapportera tid från taxikön, sommarhuset eller flygstolen.

– Hög tillgänglighet är en del av vår affärsidé. Och att ha en molnbaserad it-struktur är en förutsättning för det.

Medarbetarna på MORE uppskattar även att Saturnus är användarvänligt.

– Systemet är logiskt och överskådligt, vilket underlättar för oss.

Hur var det att ställas inför ett nytt gränssnitt och nya funktioner?

– Det var en viss omställning, men vi löste det på två sätt: dels genom ett nära samarbete med Saturnus, dels genom att jag och en kollega tog på oss projektledarskapet internt och därmed fungerade som ”superusers”. Det sparade tid och energi i processen, eftersom vi två lärde oss systemet och sedan vidarebefordrade våra kunskaper till kollegerna.

Martin Orehag lyfter fram god kommunikation som nyckeln till framgång när det gäller att byta advokatsystem.

– Johan Lindstedt och hans kolleger på Saturnus har varit tydliga, kommunikativa och hjälpsamma. De har hela tiden funnits där för oss. Vi är mycket nöjda med hur detta projekt har genomförts.