Nyttiga kopplingar
till utvalda fullblodsproffs

Saturnus är den nya tidens advokatsystem. Men det är omöjligt att vara bäst på alla it-tjänster som advokatbyråer behöver på 2020-talet. Därför samarbetar vi med andra fullblodsproffs.

På så sätt har ditt företag tillgång till ett brett utbud av effektiva kopplingar – från e-faktura, lönesystem, valutakurser och betalkort till skanning av leverantörsfakturor och att hämta rätt adress till en ny klient. Tillsammans bildar dessa tjänster ett effektivt ekosystem, med Saturnus som nav.

Bland våra samarbetspartners kan nämnas Microsoft, iManage, Due Compliance, Eurocard, OptoSweden, Crediflow, Lime CRM, Syna, Fortnox och Visma. Nya partners tillkommer varje år.

Att hantera den ständigt växande mängden av data och information är en stor utmaning för många advokatbyråer. En av våra kopplingar är till Microsoft Power BI – ett vasst verktyg som analyserar och presenterar relevant data från din verksamhet. Saturnus och Microsoft Power BI kompletterar varandra. Traditionell rapportering sker i Saturnus medan Power BI tar hand om operativ ekonomistyrning.

Maximal öppenhet. Det är en av Saturnus ledstjärnor. På så sätt har din byrå tillgång till ett brett utbud av it-lösningar – i dag och i morgon.