Helhetslösning för tid,
ärenden och ekonomi

Saturnus är ett komplett advokatsystem – från tid till huvudbok. Ekonomimodulen innehåller bland annat funktioner för bokföring, budget och momsredovisning, liksom kund- och leverantörsreskontra.

Saturnus är en helhetslösning. Du och kollegerna kan följa alla transaktioner från huvudbok tillbaka till ursprunglig källtransaktion (audit trail) – oavsett om det handlar om tid, utlägg, leverantörsfakturor eller periodiseringar. Rapporterna har drill down-möjlighet ända ner till bild på utlägget eller leverantörsfakturan. Advokatbyrån väljer om en intäkt ska bokföras löpande efter nedlagd tid, så kallad successiv vinstavräkning, eller i samband med fakturering.

Med Saturnus får din byrå tillgång till automatiserade funktioner för utgående fakturor, liksom tolkning av inkommande leverantörsfakturor direkt i systemet.

Genom sin flexibla kodsträng med möjlighet till upp till tio dimensioner uppfyller Saturnus högt ställda krav på intern och extern redovisning. Ärende, avdelning och resurs är obligatoriska dimensioner. Övriga används efter behov. Åtta parallella grupperingsbegrepp, så kallade skuggkoder, kan kopplas till varje register i systemet. De kan användas exempelvis för att gruppera klienter i olika branscher och rättsområden.

En helhetslösning för advokatbyråns ekonomi och administration. Det blir verklighet med Saturnus.