Kopplingar till
andra fullblodsproffs

Saturnus är den nya tidens advokatsystem. Men det är omöjligt att vara bäst på alla it-lösningar som dagens advokatbyråer använder. Därför är vårt externa regelverk (API) öppet. På så sätt är det enkelt att koppla ihop Saturnus med byråns övriga it-lösningar.

En annan möjlighet är att dra nytta av vårt breda ekosystem av färdiga kopplingar – från lönesystem och betalkort till dokumenthantering och skanning av leverantörsfakturor. Bland Saturnus samarbetspartners kan nämnas Visma Admin, Visma Business, Hogia, Fortnox, EuroCard, Kontek, OptoSweden, Pergas och Syna. Nya partners tillkommer varje år.