Komplett – från
tid till huvudbok

Saturnus är ett komplett advokatsystem. Ekonomimodulen innehåller funktioner för bokföring, momsredovisning, reskontra och påminnelser. Byrån väljer om intäkt ska bokföras löpande efter nedlagd tid eller i samband med fakturering. Rapporterna har drill-down möjlighet ända ner till bild för leverantörsfaktura. Saturnus har även egna lösningar för bokföring och reskontra. För de byråer som önskar hantera sin redovisning i ett annat system finns kopplingar som för över information om utställda fakturor från Saturnus.

Saturnus Advokatsystem samarbetar med Pergas, som har 25 års erfarenhet av dokumenthantering. Resultatet är effektiv och integrerad dokumenthantering. En fördel är återsökning av dokument och mejl – oavsett om du är på kontoret eller befinner dig i rättssalen. En annan är att mejl sparas, och att bilagor till mejl kan sparas i separata mappar. Dessutom är det enkelt att använda egna Officemallar i mallhanteraren. Om din byrå har ett annat system för dokumenthantering aktiverar vi kopplingar som med automatik för över grundläggande information om klienter och ärenden.