Smarta funktioner
för advokatbyråer

Saturnus är skapat för att effektivisera arbetet för Sveriges advokatbyråer. Här är sju exempel.

Enhetlig ärendehantering. Klienter och ärenden kopplas samman med motparter, medklienter, ombud, vittnen eller valfria aktörstyper för att ingå i en översiktlig jävskontroll. Registren ger en tydlig överblick av exempelvis upparbetad tid, status på utställda fakturor och klientmedel. Registrering av nya klienter och ärenden sker enhetligt via olika mallar.

Smidig tidregistrering. Tid och utlägg registreras via mobil eller dator med hjälp av flexibel sökning och lista över senast använda ärenden. Standardaktiviteter med föreslagna texter förenklar inmatningen. Anteckningar kan knytas till tiderna.

Skräddarsydda flöden. Saturnus flödesmotor hanterar processer för såväl klientfakturering som leverantörsfakturor. Den varnar när upparbetat arvode närmar sig ärendets takpris och inhämtar automatiskt de senaste valutakurserna. Alla grundregister kan utökas med kundanpassade fält för önskad uppföljning.

Flexibel fakturering. Flera mallar för fakturor och kostnadsräkningar. Justering av arvode kan göras Pro rata, fördelat per medarbetare eller på enskilda transaktionsrader. Fakturorna kan med automatik distribueras via e-post och e-faktura, alternativt skrivas ut som PDF-filer.

Problemfri flerbolagshantering. Saturnus hanterar fakturering från olika delägarbolag eller regionkontor, där det är möjligt att ge alla medarbetare tillåtelse att rapportera tid i varandras ärenden. Samtidigt skapas underlag för internfakturering mellan bolagen. Bolagen kan även ha olika systemvalutor.

Effektiv konkursredovisning. Förvaltaren får kontroll över konkursens olika faser med hjälp av automatiska frister, bokföring på förmånsrätter och utskrift av rapporter. Tidrapportering sker på speciella aktiviteter för att enkelt få fram information om utfört arbete i konkursens olika delmoment.

Redo för internationell verksamhet. Prislistor läggs upp för olika valutor. Tidregistrering och fakturatexter sker på svenska eller engelska beroende på ärendets inställningar.