Effektiv
fakturering

Saturnus kraftfulla flödesmotor gör det enkelt att skräddarsy fakturaprocessen. En möjlighet är att decentralisera faktureringen genom att låta ekonomiavdelningen, assistenter eller den enskilda juristen skapa fakturaunderlag. Därefter skickas fakturaunderlagen digitalt till ärendeansvarig. Han eller hon granskar, förändrar, klarmarkerar, godkänner och fakturerar. Under arbetets gång växer fakturabilden fram dynamiskt. Till höger på användarens skärm finns en PDF-fil som visar hur fakturan ser ut. När han eller hon gör ändringar och uppdaterar, ändras PDF:en automatiskt.

I Saturnus finns möjlighet att skapa ett stort antal mallar för fakturor och kostnadsräkningar. Justering av arvode kan göras Pro rata, fördelat per medarbetare eller på enskilda transaktionsrader.

Fakturor till byråns klienter kan med fördel distribueras automatiskt. Saturnus tjänst för utskrifter levererar fakturorna som PDF via brev eller mejl, alternativt som e-faktura.