Smarta funktioner för advokatbyråer

Automatiseringoch robotisering
2

Automatisering
och robotisering

Nu kan ditt företag säga adjö till repetitiv och tidskrävande administration. Tekniken bakom denna tysta revolution heter Robotic Process Automation (RPA). Till skillnad mot de flesta andra affärssystem har Saturnus byggt in de fyra förutsättningar som krävs för att eliminera rutinarbete.

  1. En kraftfull och effektiv digital flödesmotor gör det enkelt att skräddarsy och automatisera flöden – från att godkänna tid och fakturaunderlag till att attestera leverantörsfakturor och lägga upp projekt.
  2. Ditt företags intelligenta hjälpreda utför, bevakar, hämtar och jämför händelser i och kring Saturnus. Vi kallar honom roboten Hubert.
  3. Automatiska notiser talar om vad du behöver göra, när en uppgift är utförd, påminner om du råkar glömma något och informerar via datorn eller mobilen. Meddelanden och påminnelser skickas som notiser, mejl eller sms.
  4. Saturnus externa gränssnitt, Rest-API, är stringent, standardiserat och skapat på 2020-talet. Därmed är det enkelt att koppla ihop Saturnus med andra it-lösningar.

Hubert kan exempelvis hämta valutakurser från Riksbanken en gång per dag. När det är klart får du en notis. Hjälpredan kan också matcha inkommande leverantörsfakturor mot rätt leverantör, ge förslag på kontering samt skicka fakturan vidare för granskning och attest via den digitala flödesmotorn.

En tredje möjlighet är att jämföra olika saldon. Berörda medarbetare får direkt veta vilka summor som avviker och om ett budgetvärde är överskridet. Hubert kan även berätta om något har ändrats i systemet, såsom ett kontonummer.

Bara fantasin sätter gränserna för vilka långrandiga arbetsuppgifter som Saturnus tar över, och därmed befriar dig och kollegerna från.