Enkelt att lära sig – smidigt att använda

Äkta flerbolagshanteringmed delade resurser
4

Äkta flerbolagshantering
med delade resurser

Advokatbyråer som växer, öppnar nya kontor, bildar nya bolag eller konsolideras. Olika verksamheter inom en koncern som köper resurser från varandra.

Den höga förändringstakten i advokatbranschen kräver ett affärssystem som kan ta sig an den nya tidens utmaningar. Saturnus hanterar fakturering från olika bolag eller kontor inom en koncern. Förutsättningen är att det är möjligt att ge alla medarbetare tillåtelse att rapportera tid i varandras ärenden. Resultatet är en enda faktura till kund – oavsett vilken juridisk enhet medarbetaren tillhör. Samtidigt skapas underlag för internfakturering mellan bolagen.

Att Saturnus hanterar klienter, jurister och ärenden över bolags-, valuta- och nationsgränser innebär flera fördelar för din byrå.

  • Ärende, resurser och prislistor kan delas mellan olika bolag.
  • Smidigt för medarbetare från olika juridiska enheter i en koncern att samarbeta i ett och samma ärende.
  • En enda faktura till klienten när flera juridiska enheter i en koncern samarbetar.
  • Fördelning av intäkter mellan bolagen sker automatiskt och enligt ärendets prislista.
  • Möjlighet till virtuella organisationer. Uppföljning kan skapas efter egna behov och önskemål över bolagsgränserna.
  • Fullständig valutahantering – ett klart plus för globala verksamheter.

Äkta flerbolagshantering gör att din byrå kan fokusera på affären och kundrelationen. Saturnus tar hand om resten.