Ett 20-tal uppgraderingar
– och login med Office365

Stabil drift. Stort intresse för uppgraderingar. Första piloten på Office365 login i gång. Saturnus 2.2 har fått ett positivt mottagande. Det är möjligt tack vare alla engagerade användare, som tycker till om sådant som behöver vässas i systemet.

Kärnan i den nya tidens advokatsystem är färdigutvecklad.

– Sedan en tid tillbaka fokuserar vi på smarta funktioner, automatisering, digitalisering och den nya betalplattformen P27, säger Johan Lindstedt, vd för Saturnus Advokatsystem.

Version 2.0 var ett stort steg framåt när det gäller allt från prestanda till funktionalitet.

– Efter lanseringen fick vi återkoppling från kunderna på vad som kunde bli ännu bättre. En viktig kanal för denna input var vår digitala support. Exempelvis har önskemålet om säkrare inloggning blivit verklighet. Den första piloten är i gång.

Saturnus Advokatsystem har gjort flera finjusteringar i Saturnus 2.2 sedan huvudversionen kom. Här intill finns några exempel.

– Tillsammans sparar dessa justeringar en hel del tid, vilket underlättar för den enskilde användaren.

Johan Lindstedt och hans kolleger uppskattar att kunderna engagerar sig i arbetet med att vässa den nya tidens advokatsystem.

– Är det något vi har lärt oss under alla år med att utveckla advokatsystem så är det att spetsa öronen när de som arbetar dagligen med systemet ger oss sina åsikter och insikter. Då får vi möjlighet att justera, förbättra och utveckla.

Vad tycker du om Saturnus 2.2?

Mejla ris, ros och förslag till info@saturnusadvokatsystem.se eller via vår digitala support.

 

Saturnus 2.2 – nyheter efter den senaste patchen

• Arkiveras ett ärende igen får det nytt arkiv-ID och nytt arkivdatum.

• Möjlighet att skriva ut bokföringsorder direkt i betalningar och manuella verifikat.

• Kolumn för antal timmar i rapporten som visar värdet vid ett givet datum tillbaka i tiden, exempelvis bokslutsdatum – lagerlista.

• Ikon tillgänglig på varje rad i analysbilder och fakturaunderlag för att se historik för transaktionen.

• Genväg till utläggsregistreringen: högerklicka från aktuell rad i tidrapporteringen.

• Analysbilder: lägg en ej debiterbar transaktion till fakturerad samt arkivera ett ärende direkt – utan att använda nollfaktura.