Komplett – från tid till huvudbok

Enkeltidregistrering
1

Enkel
tidregistrering

”Jag gillar mitt jobb, men att tidrapportera är det tråkigaste som finns.” Så sa en advokat som vi träffade för en tid sedan. Hon är långt ifrån ensam om den åsikten.

Tidrapportering är en färskvara. Om den börjar släpa efter är risken stor att åtskilliga arbetade timmar glöms bort – något som påverkar företagets kassaflöde och, i förlängningen, dess livskraft. Det här gör effektiv tidregistrering till en nyckeluppgift för advokatbyråer och andra juridiska verksamheter. Lösningen är att redovisa tid, reseräkningar och utlägg på enklast möjliga sätt.

Arbetet underlättas av att systemet är responsivt. Det innebär att Saturnus känner av om du använder dator, surfplatta eller mobil. Systemet presenterar informationen med bästa möjliga läsbarhet och användarupplevelse för respektive skärm. Rexor är anpassat för Chrome, Edge, Safari och Firefox. På så sätt kan ditt företag använda både PC och Mac.

Saturnus 2 fungerar lika bra i mobilen och surfplattan som i datorn. I en tid där flexibilitet och rörlighet är prioriterat är Saturnus 2 det perfekta verktyget för advokatbyråer.