Framtidssäkert– skapat av specialister

Tillgänglig ochtrygg molntjänst
9

Tillgänglig och
trygg molntjänst

Saturnus kan användas när som helst och var som helst. Det enda du och kollegerna behöver för att använda systemet är en mobil, surfplatta eller dator och internet. Vi garanterar en tillgänglighet på 99,6 procent.

Saturnus är en abonnemangstjänst (Software as a Service, SaaS). Det innebär att uppdateringar och backuper sker automatiskt. Dessutom behövs inga servrar och annan infrastruktur på byrån, vilket minskar driftkostnaderna.

Systemet är roll- och regelbaserat. Den enskilde medarbetaren på advokatbyrån har tillgång till den information som han eller hon har nytta av i sitt arbete – varken mer eller mindre. Det sparar tid för individen, samtidigt som företagsledningen har möjlighet att avgöra vilken information som respektive roll ska ha tillgång till.

Saturnus servrar finns i Sverige och varje klient har en egen databas. Våra kunder och deras klienter kommer aldrig i kontakt med varandras data. För säkerhets skull finns backupservrarna på annan geografisk plats än övriga servrar. Backuper görs varje natt.

Dessutom är lösenorden i Saturnus krypterade. Autentisering kan även ske via Office 365.