Andra generationens molnsystem

Smidigkonkursredovisning
8

Smidig
konkursredovisning

Saturnus erbjuder genomtänkt och användarvänlig konkursredovisning. Automatiska frister och bokföring på förmånsrätter ger förvaltaren kontroll över konkursens olika faser.

Saturnus mallhantering för ärende gör det enkelt att skapa konkursärenden med egna aktiviteter och behörigheter. Samtidigt aktiveras en klient i konkursmodulen. Den säkerställer att konkursredovisningen sker enligt förutbestämd kontoplan. Det finns även möjlighet att hantera förmånsrätter – på kontonivå eller via olika resultatenheter.

Automatiska frister som skapas via mallhanteraren kan med fördel kompletteras med egna datum, så att de speglar byråns kontrollpunkter.

Tidrapportering sker för specifika aktiviteter, vilket gör det enkelt att få tillgång till information om utfört arbete i konkursens delmoment.

Med Saturnus rutin för rapporter får byrån tillgång till ett stort antal standardrapporter. Dessutom finns specifika rapporter som är framtagna efter konkurshanteringens behov, såsom fristlista, halvårsberättelse och slutredovisning.