Utvecklingsrådet
– ditt forum som kund

”Träffa en utvecklare – och påverka våra system”. Så lyder rubriken för den mest populära programpunkten på Rexorgruppens årliga användardag. Nu blir det en fortsättning i permanent form: Utvecklingsrådet. Åtta kunder till Rexor respektive Saturnus medverkar. Därmed får användarna ännu större möjlighet att påverka systemens design och funktionalitet.

Lyssna, lära och agera. Det är Rexorgruppens löfte till dig som kund.

– Är det något vi har lärt oss under mer än 30 års arbete med att utveckla it-system så är det att spetsa öronen när kunderna ger oss sina åsikter och insikter. För den som lyssnar lär sig. Och den som lär sig har möjlighet att förändra. Just att agera är särskilt viktigt, säger Stefan Widén, vd för Rexorgruppen.

I samband med användarmötet i Malmö i maj fick deltagarna möjlighet att anmäla sig till Utvecklingsrådet.

– Intresset var stort och samtliga åtta ”stolar” fylldes direkt. Fem av kunderna kommer från konsultbranschen – och tre arbetar på advokatbyråer.

Utvecklingsrådet kommer att träffas i Malmö två gånger per år.

– Det första mötet är den 17 november. Nästa möte kommer att hållas våren 2023, dagen före användarmötet

Fördjupa, resonera, prioritera

Hur kommer Utvecklingsrådet att arbeta?

– Rexor och systersystemet Saturnus får in ett stort antal önskemål och förslag från kunderna som gäller systemen. Nyckeluppgiften för Utvecklingsrådet är att fördjupa sig i, resonera kring och prioritera bland dessa önskemål. Medlemmarna kommer även att få ge synpunkter på ny design och användargränssnitt.

Införandet av Utvecklingsrådet innebär inte att användardagen och andra möjligheter för kunderna att påverka minskar.

– Tvärtom. Användardagen är navet när det gäller kontakter mellan kunderna och oss som skapar och utvecklar systemen, säger Johan Lindstedt, vd för Saturnus Advokatsystem.

Ett 70-tal kunder och samarbetspartners var på plats i Malmö i våras.

– Tillsammans genomförde vi 18 seminarier i parallella sessioner. Bland ämnena kan nämnas smarta tips & tricks, Power BI, säkerhet och utlägg i mobilen. Vi håller tummarna för att minst lika många kommer till Malmö nästa år.

”Utmärkt eller mycket bra.” Det blev betygen från 93 procent av de besökare som utvärderade Rexorgruppens användardag. Så här skrev en kund nyligen i en utvärdering: ”En eloge till er för att ni faktiskt är genuint intresserade av vad användarna tycker, och tar till er förslag och förbättringsaspekter”.

– Dessa rader och annan återkoppling som vi har fått är mycket viktig för oss – inte minst eftersom det visar att vi är på rätt väg, säger Johan Lindstedt.