Utbyte och utbildning
på välbesökt användardag

Ett 80-tal personer mötte upp på Rexorgruppens användardag i Malmö. Advokatbyråer från hela landet var representerade, med 24 deltagare på plats och ett 30-tal via Teams. Under dagen genomfördes seminarier om allt från jävskontroll till Power BI.

Ett kvitto på att personliga möten behövs och uppskattas även 2024. Så kan intrycken från användardagen i Malmö den 22 maj sammanfattas.

– En mycket intressant och givande dag – både för att vi fick möjlighet att lära oss mer om Saturnus och för att vi fick träffa andra företag och utbyta erfarenheter, säger Linda Orregård, ekonomichef på Advokatbyrån Kaiding.

Årets användardag gick i säkerhetens och utbildningens tecken. Tre av Malmö passen på Malmö Arena Hotel var gemensamma.

– Dessutom hade deltagarna arton seminarietillfällen att välja mellan. Det var möjligt att hinna med fem valfria seminarier under dagen, säger Johan Lindstedt, vd för Saturnus Advokatsystem.

Som vanligt låg fokus på smart och effektiv användning av Saturnus och systersystemet Rexor.

– Det var ett brett spektrum av föredrag. Några exempel: klientmedel, jävskontroll, analys och rapporter samt support och anläggningsregister.

– Återkopplingen visar att vi har funnit en form för användardagarna som kunderna uppskattar – från parallella seminarier som ger valfrihet till möjligheterna att påverka systemen genom förslag, ris och ros, säger Johan Lindstedt.

Rexorgruppens samarbetspartners Eurocard, FirstCard, Pergas, Syna och Waya var också på plats under användardagen.