Smidig fakturahantering – tack vare skräddarsydda digitala flöden

– Tidigare hanterade vi fakturor manuellt. Delägarna gjorde justeringar och tillägg för hand. Numera har vi digitala fakturaflöden som är skräddarsydda för respektive klient och delägare. Ändringar och attesteringar sker smidigt i systemet, säger Sofie Nilsson, ekonomichef på Hammarskiöld i Stockholm.

Hammarskiöld är en av Sveriges ledande advokatbyråer inom affärsjuridik. Byrån anlitas frekvent av stora företag och myndigheter. Verksamheten har en stark internationell prägel.

Företagskulturen inom Hammarskiöld kretsar kring samarbete och expertis, snarare än prestige.

– Det innebär att vi fokuserar på laget snarare än individen, och arbetar alltid för uppdragets bästa genom att i tät samverkan med klienten lösa utmaningar tillsammans. Vårt mål är att skapa konkurrensfördelar för klienterna. Det är inte alltid enkelt, och kräver passion och mod, säger Sofie Nilsson.

Hammarskiöld strävar efter att förstå kundernas verksamhet – inifrån och ut. Det resulterar i affärsjuridisk rådgivning som är anpassad till klientens affär och uppdragets specifika förutsättningar.

– Vi når framgång när våra klienter lyckas och vi drivs av stolthet över att få bidra med legal expertis som är till nytta för näringslivet.

Nav med ekrar

I många år använde Hammarskiöld Saturnus föregångare Classic som advokatsystem.

– För tre år sedan bestämde vi oss för att växla upp till en modern molnlösning.

Efter en genomlysning av marknaden föll valet på Saturnus.

– Systemet är svenskutvecklat och support finns i Sverige, liksom servrar. Dessutom är vi bekanta med logik och uppbyggnad sedan åren med Classic. En annan fördel för oss är den långvariga relationen med Saturnus Advokatsystem.

Saturnus är navet i Hammarskiölds hantering av tid, ärenden och klientfakturor.

– Vi har kopplingar till andra system som ekonomi, dataanalys och ärendehantering. Och det finns möjlighet att lägga till fler it-lösningar.

Kopplingen mellan Classic och Hammarskiölds ekonomisystem var stabil i alla år.

– Det fungerar felfritt även mellan Saturnus och den nya versionen av ekonomisystemet.

Hur ser du på samarbetet med Saturnus Advokatsystem?

– Johan och hans kolleger är lyhörda och lösningsorienterade. Dialogen oss emellan är öppen och ärlig, även när något blir fel, säger Sofie Nilsson.