Saturnus + Microsoft 365
= högre säkerhet för dig

– Att bara behöva logga in en gång sparar mycket tid. Samtidigt ökar säkerheten eftersom det går att använda multifaktorautentisering, vilket försvårar bedrägeriförsök. Och för mig som it-chef förenklas administrationen av användarnamn och lösenord, säger Johan Granqvist, it-chef på Edge.

Inloggningen i Saturnus sker med användarnamn och lösenord som standard.

– Det går att välja att lösenorden ska vara längre och mer svårforcerade, vilket många av våra kunder har valt att göra. Samtidigt vet vi att det är vanligt med korta och generiska lösenord, säger Christer Persson, utvecklingschef på Rexorgruppen.

Nu är det möjligt att integrera med SSO i Microsoft 365. Därmed får användaren ytterligare ett säkerhetslager.

– Våra kunder kan använda användarnamn och lösenord i Microsoft 365 för att logga in i Saturnus. Microsoft 365 hanterar autentiseringen i Saturnus – och Saturnus litar på att användaren är korrekt verifierad.

Microsofts plattform ger användaren möjlighet att dra nytta av de möjligheter som finns i Microsoft 365, exempelvis multifaktorautentisering (MFA).

– Det innebär att de anställda på företaget kan behöva autentisera sig på mer än ett sätt via Microsoft 365. Med andra ord: ett extra säkerhetslager, säger Christer Persson.

Vill du veta mer om säkrare inloggning i Saturnus? Mejla till info@saturnusadvokatsystem.se.