Ny huvudversion av Saturnus
– med 230 förbättringar

I slutet av maj släpps version 2.3 av Saturnus. Den innehåller ett tresiffrigt antal förbättringar. Uppgraderingen ingår i byråns avgift.

In- och utbetalningar online. Ny rapport med nedlagd tid per faktura. Momsredovisning flyttad från Smart Client. Det är tre av nyheterna i version 2.3.

– Stort tack till våra kunder, som ger oss tips och kommentarer om hur vi kan göra Saturnus ännu bättre, säger Patric Fält, produktchef på Saturnus Advokatsystem.

Bland andra förbättringar kan nämnas ny koppling via Waya för att hantera inkasso samt förbättrad koppling till Syna för smidig kreditinformation.

– Dessutom går det att kreditera en redan betald faktura. En annan möjlighet är att göra nytt urval för transaktionstyp när du skapar fakturaunderlag för att exempelvis enbart fakturera utlägg.

– Vi återkommer inom kort med detaljer inför uppgraderingen och komplett versionsbrev, säger Patric Fält.

 

Version 2.3 – exempel på nyheter

• Onlinebetalningar (in- och utbetalningar). SEB och Danske Bank är först ut.

• Förbättrad hantering vid arkivering av ärende. Om ett ärende öppnats på nytt får användaren en fråga vid arkiveringen om tidigare arkivnummer ska behållas eller om ett nytt ska skapas.

• Flertalet bokförings och reskontrarapporter har moderniserats och anpassats för en dynamisk grid.

• Möjlighet att kreditera en redan betald faktura.

• Generella prestandaförbättringar.

• Momsredovisning är flyttad från Smart Client till gränssnittet i webben.

• Spara en leverantörsfaktura preliminärt.