”När det är enkelt att registrera tid
redovisas alla arbetade timmar”

– Den smidiga tidregistreringen var ett av skälen till att vi valde Saturnus. Tidigare var det mycket pappersexercis hos oss – med allt från diktafon till Excelark. Det ledde till att en del upparbetad tid aldrig blev registrerad. Men sedan Saturnus kom in i bilden redovisas all arbetad tid.

Monica Ström är juristassistent på branschorganisationen Mäklarsamfundet. Hon fungerar som chefsjuristens högra hand.

– Samfundet grundades redan 1919. Faktum är att hela 87 procent av Sveriges fastighetsmäklare är medlemmar hos oss, säger Monica Ström.

På huvudkontoret i Stockholm arbetar 27 personer, varav ett tiotal jurister.

– Juristavdelningen har cirka 250 juridiska ärenden per år. Några av dessa tar bara några månader från start till mål, medan andra kan hålla på i flera år. Dessutom tar våra jurister emot cirka 13 500 telefonsamtal per år inom rådgivning

Långvarigt samarbete

Sju personer på Juristavdelningen använder Saturnus.

– Vi körde i gång systemet redan 2015 och är en av pionjärerna.

En stor fördel med Saturnus är möjligheten att snabbt få en överblick över arbetad tid inom avdelningen, liksom nedlagd tid i varje enskilt ärende.

– Revisorerna behöver ha koll på det. Vi ser till att de får uppdaterad information varje månad.

Mäklarsamfundets samarbete med Saturnus Advokatsystem är inne på nionde året.

– Det fungerar utmärkt. Johan Lindstedt är en klippa, och dessutom både hjälpsam och lösningsorienterad. Uppstår det några frågetecken när jag har mejlat supporten sker återkopplingen snabbt.

Som långvarig användare har Monica Ström följt Saturnus på nära håll.

– Systemet har utvecklats mycket sedan 2015. I början var det några saker som vi hade synpunkter på. Då fick vi veta att justeringar skulle göras i kommande versioner. Så blev det också, vilket vi uppskattade.

I takt med Saturnus utveckling har Monica Ströms roll som administratör blivit enklare.

– Ett exempel på det är att jag numera kan komma in i systemet utan att behöva logga in som någon annan. Det sparar tid.

Men en liten förbättring återstår att göra.

– Vi vill gärna att varje mening automatiskt ska börja med stor bokstav. På så sätt slipper vi göra justeringar manuellt i efterhand. Jag håller tummarna för att även denna förbättring blir verklighet, säger Monica Ström.