Högre säkerhet med
Saturnus + Microsoft 365

Säkrare inloggning är ett önskemål hos flera av Saturnus kunder. Nu är det verklighet. Lösningen är baserad på Microsoft 365.

Fram till nu har det varit möjligt att logga in på Saturnus via användarnamn och lösenord.

– Det går att välja att lösenorden ska vara längre och mer svårforcerade, och flera kunder har valt att dra nytta av denna funktion. Samtidigt vet vi att det är vanligt med korta och generiska lösenord, säger Jesper Strömgren, tekniskt ansvarig på Saturnus Advokatsystem.

Saturnus kunder kan nu använda inloggningsinformationen (användarnamn och lösenord) i Microsoft 365 för att logga in i Saturnus.

– Microsoft 365 hanterar autentiseringen i Saturnus, och Saturnus litar på att användaren är korrekt verifierad.

Microsofts plattform ger användaren möjlighet att dra nytta av de möjligheter som finns i Office365, exempelvis tvåfaktorautentisering.

– Det innebär att de anställda på byrån kan ange mer än ett sätt att logga in på Microsoft 365. Med andra ord: ett extra säkerhetslager, säger Jesper Strömgren.