Användardagen: höga betyg
– och konstruktiva förslag

Rekordmånga deltagare (105) och 25 seminarier ­– varav 20 parallella. Helhetsbetyget mycket bra eller bra från 90 procent av de kunder som fyllde i utvärderingen. Så ser användardagen 2023 ut i siffror. På köpet fick Rexorgruppen flera förslag om hur dessa möten kan bli ännu bättre.

Bra och inspirerande! Mycket bra och nöjd med dagen! Väldigt bra för mig som är relativt ny i systemet – lärorikt! Tre exempel på kommentarer från deltagarna i utvärderingen av användardagen.

– Mycket glädjande, och ett kvitto på att personliga möten behövs och uppskattas även 2023. Men vi slår oss inte till ro. Givetvis finns det saker som vi behöver skruva på, säger Stefan Widén, vd för Rexor.

– Det är roligt och givande att träffa andra typer av företag och verksamheter; en utmärkt möjlighet till kunskapsöverföring, säger Patrik ben Salem, it-chef på Advokatfirman Lindahl.

Han ser det som en styrka att Rexor arrangerar både användardagar och har ett utvecklingsråd med representanter för kunderna.

– Det visar på engagemang och att det är ”på riktigt”, det vill säga att vi som kunder verkligen har möjligheter att påverka systemet.

Något som kan förbättras till kommande användardagar?

– Jag tror på ännu fler möjligheter till, och exempel på, korsbefruktning mellan olika typer av konsulter och branscher när det gäller digitalisering. Vi kan lära av varandra.

Fruktbar dialog

Camilla Ivehed, ekonomichef på Bakertilly i Malmö, var också på plats i Malmö.

– En intressant dag med matnyttig information. Jag kände mig inspirerad när jag gick hem. Det är bra att alla på Rexor sluter upp. På så sätt går det att ställa frågor och stämma av funderingar öga mot öga med dem som har byggt systemet. Det är långt ifrån självklart att få denna möjlighet som kund i dag.

Camilla Ivehed ser möjligheter att korta ner användardagen någon timme på eftermiddagen.

– Det är mycket fakta att ta in, och den sista timmen var det svårt att hålla koncentrationen uppe. Det skulle underlätta om minglet börjar en timme tidigare. Då hinner jag vara med även på den utan att behöva stressa.

Utöver kunder och medarbetare från Rexorgruppen var Aspia, Eurocard, Waya, Pergas, DUE Compliance och Silverbucket representerade på användardagen.

 

FEM FÖRSLAG FRÅN DELTAGARNA

• Satsa på färre föreläsningar och ha två olika nivåer/svårighetsgrader på samma typ av föreläsning.

• Ange vilken målgrupp ett pass riktar sig till: teknik, ekonomi, assistent etc. Det underlättar för deltagarna.

• Mer möjlighet till frågor och diskussion för att kunna utbyta erfarenheter.

• Mer fokus på vad som är nytt och uppdaterat i systemet, liksom exempel på hur dessa förbättringar ska användas.

• Fler exempel på där Rexorgruppen har utvecklat arbetssätt, funktioner och funnit lösningar för en viss bransch. Fokus på funktionalitet och affärsvärde för kunderna.