Dags för Saturnus 2.2
– här är nio nyheter

 

Kärnan i Saturnus är färdigutvecklad. Nu är det fullt fokus på smarta funktioner. Version 2.2 släpptes i somras. I dagsläget har ett tiotal advokatbyråer uppgraderat. Här är några av nyheterna i version 2.2.

• Delad faktura
Lägg till flera betalare på ärendet – och bestäm vilken andel av beloppet de olika betalarna ska stå för. Funktionen möjliggör även att byta betalare på ett fakturaunderlag.

• E-postfakturering
Saturnus kunder kan använda ett eget e-postkonto för utskick av fakturor, i stället för att använda Rexors konto. På så sätt har byrån möjlighet att ta emot och hantera mejl som studsar.

• Power BI – standard eller skräddarsytt
Power BI analyserar, presenterar och distribuerar relevant information – i rätt format och till rätt medarbetare.

• Smidig hantering av representation
Nu finns det möjlighet att göra utlägg inom representation i Saturnus. Byråer som använder kopplingen till Eurocard kan välja om importerade utlägg ska hanteras som kvitton eller representation.

• Sortering av aktiviteter inom en viss dag
Rader kommer numera i kronologisk ordning på fakturabilagan. Därmed är transaktionerna tillgängliga i samma ordningsföljd som de lades in.

• Klientbehörigheter
Saturnus har sedan tidigare behörigheter för ärenden. Nu har vi utökat systemet med behörighetsregler för klienter.

• Betalningar – ny tjänst i API
Tjänsten är framtagen för att byrån via integration ska kunna bocka av betalningar som är gjorda i externa system.

• Analys – kolumninställningar och urval
Saturnus skapar ett standardurval för vilka kolumner som ska visas och synas. Denna inställning kan justeras av användaren – och det är enkelt att återgå till standardinställningen för den som så önskar. Det finns även möjlighet att spara och återanvända justerad vy. Sparade vyer kan antingen vara personliga eller delade. Administratören avgör hur urvalshanteringen ska göras för varje analysbild.

• Skapa ärendeutlägg via verifikat
Funktionaliteten som lägger till ett ärendeutlägg från flödet av leverantörsfakturor finns nu även implementerat på verifikat.