Fotograf Emma Ingolf, fotograf malmö

”Jag brinner för barns rättigheter”

Ulrika Rogland Advokatbyrå

– Jag tycker mycket om barn och tar illa vid mig när de far illa. Det säger Ulrika Rogland. Hon är advokat med fokus på brott mot barn, sexuella brott, våld i nära relationer och hedersvåld.

Ulrika Rogland läste juridik vid Lunds universitet och tog examen 1988.

– Efter nio år som domare började jag arbeta som åklagare, med fokus på sexualbrott. Ett av mina mål gällde den så kallade Alexandramannen.

Han dömdes till tio års fängelse för våldtäkt, grovt sexuellt utnyttjande av underårig, misshandel, sexuellt tvång och förförelse av ungdom.

För fem år sedan lämnade Ulrika Rogland åklagaryrket.

– Arbetsbelastningen var hög och Polisen hade problem med resurser.

I stället bestämde hon sig för att bli advokat och målsägarbiträde.

– Jag började som biträdande jurist hos en advokat som företrädde brottsoffer.

Nästa steg var att starta eget. Ulrika Rogland Advokatbyrå AB finns i Malmö.

– Vi är fem personer på byrån: jag, biträdande juristerna Moa Friberg och Emma Carlsson, en ekonom och en PR-ansvarig på deltid.

Vägvisare för brottsoffer

En viktig uppgift för Ulrika Rogland är att arbeta som målsägarbiträde.

– Målsägarbiträdet fungerar som vägvisare för brottsoffret, genom förundersökningen och under rättegången.

Den som har blivit utsatt för ett sexuellt brott, oftast i samband med ett våldsbrott, har rätt till ett målsägarbiträde.

– Målsägarbiträdet är med vid alla polisförhör och vid rättegången. Han eller hon förbereder brottsoffret, framställer yrkande om skadestånd och hjälper till med att begära överprövning. Staten betalar målsägarbiträdets kostnader.

När barn utsätts för brott av någon närstående är det ofta lämpligt att någon annan än vårdnadshavaren företräder barnet vid polisförhör och rättegång.

– Tingsrätten kan då på begäran av åklagaren besluta om en särskild företrädare för barnet. Uppgiften är att föra barnets skadeståndstalan och ser till barnets bästa.

Ulrika Rogland arbetar även som ombud i vårdnadsmål, offentligt biträde i LVU-mål (Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga) och i samband med ansökningar om asyl och uppehållstillstånd.

Två böcker om grooming

Advokatbyrån får in uppdrag på olika sätt.

– Vi finns med på domstolens listor. Byrån har även ett samarbete med kvinnojourerna. Dessutom blir jag kontaktad direkt. Många har läst om mig, eller blivit rekommenderade att ta kontakt.

Hur ser en vanlig arbetsdag ut?

– Jag bokar in möten med klienter och är med på förhör, sammanträden och förhandlingar. Mycket tid går åt till att vara i rätten. En annan viktig del av arbetet är att skriva svaromål och stämningsansökningar. Ett uppdrag kan ta allt från några dagar till mer än ett år.

Ulrika Rogland och psykologen Sven Å Christianson, som var expert i Alexandramålet, har skrivit två böcker om grooming: Jag kände mig speciell (2012) och Vad är grooming? (2016). Grooming är när vuxna, oftast under falsk identitet, skapar kontakt med barn på internet eller via sociala medier med syftet att utnyttja dem sexuellt.

– Vi vill höja kunskapen om, och medvetenheten kring, denna fråga.

Böckerna vänder sig till ungdomar, föräldrar och skolpersonal.

– Kunskaperna om grooming varierar. Vissa skolor har tagit till sig ny kunskap, men andra har inte kommit lika långt. Personalomsättningen på skolorna är en annan faktor som gör det viktigt att fortsätta informera om grooming. 

Komplett, smidigt och enkelt

För en tid sedan gjorde byrån en förändring som gäller advokatsystemet.

– Vi var inte nöjda med den gamla lösningen. Det var olika kontaktpersoner när vi hade frågor om tid respektive ekonomi och den ena visste inte vad den andra gjorde. Dessutom blev det dyrt för oss.

Ulrika Rogland och hennes kolleger valde Saturnus.

– Nu har vi allt på ett ställe: tid, ärende och ekonomi. Det passar oss perfekt, eftersom vi vill ha en komplett lösning.

I samband med bytet fördes en hel del information och uppgifter över från det gamla advokatsystemet till Saturnus.

– Det gick smidigt på det stora hela.    

De anställda på advokatbyrån uppskattar användarvänligheten.

– Det går snabbt att komma i gång med systemet. Vi upplever också att det är enklare att lägga in och analysera information än tidigare.

Biträdande juristerna Moa och Emma sköter kontakterna med Saturnus.

– Vi får råd och hjälp direkt, dels från Johan Lindstedt, dels från supporten.

Advokatbyråns mål är att digitalisera all administration på byrån.

– För att det ska vara möjligt behövs ytterligare några funktioner i systemet. Vi har förstått att de blir tillgängliga i version 2.0, som släpps till våren.

Kunskap och erfarenhet

Ulrika Rogland skriver i Dagens juridik och föreläser om kvinnors och barns rättigheter på kvinnojourer och i andra sammanhang. Numera har hon kunskap och erfarenhet från tre nyckelroller inom juridiken: domare, åklagare och advokat.

– Det är en fördel att kunna se en fråga ur flera olika synvinklar. Dessutom kan jag förklara för klienterna hur de olika stegen i en juridisk process fungerar.