Frågor & svar

Frågor och svar

Svar på de vanligaste frågorna till supporten

Nedan finner du svar på de mest frekventa frågorna om den nya tidens advokatsystem. Finner du inte svaret på din fråga? Kontakta supporten.

Tidredovisning

• Kontrollera ärendets status, så att det är pågående.


• Kontrollera ärendets startdatum respektive slutdatum.

• Det finns inga aktiviteter i ärendet.

• Du finns inte med i prislistan som finns i detta ärende

Kontrollera under fliken Aktiviteter att det finns aktiviteter på ärendet. Om svaret är ja, kontrollera att du som medarbetare finns med på prislistan. Om svaret är nej, se på ärendet vilken prislista som används. Lägg därefter till rätt förutsättningar under kugghjul och ärende/prislistor tid.

Tips: Har byrån ”alla/alla” med ett standardpris i alla prislistor elimineras risken för detta problem.

Grundregister

Det troliga är att klienter har skapats utan att klientmallen använts. Exempelvis ”Inhemsk klient” ger rätt värden för bokföring och fakturering. ”Uppgifter saknas.” ”Kan inte skapa fakturaunderlag.” ”Typ av klient saknas.”


En vanlig fråga är varför det inte går att skapa fakturaunderlag. Ofta är meddelandet från Saturnus att kundfordringskonto eller att typ av klient saknas.

Fakturering

”Hur gör jag för att ange ett enda belopp för alla medarbetare som har arbetat i detta ärende?”

”Hur gör jag om jag vill ha ett enda belopp på fakturan (som inte är summan av transaktionerna) – även om det bara är en medarbetare som har arbetat med ärendet?

• På fakturaunderlaget kan du ange ett fakturadatum. Anges det inte där blir fakturadatum per automatik datumet när du godkänner och skickar fakturaunderlaget.

• I samband med utskrift av fakturor som sker via ”Hantera fakturor”. Markera en eller flera fakturor. Ange ett annat fakturadatum via knappen.

Ekonomi

Det är vanligt att kunder som inte använder Saturnus redovisning i sin helhet använder funktionen ”Inbetalningar klient” för att registrera betalningar. I nya versionen av Saturnus kan du läsa in en fil från banken som hanterar detta med automatik.

I tidigare versioner gäller lösningen nedan.